-- Nginx, Wordpress

Nginx Web Server için WordPress Kalıcı Bağlantı Ayarları (Permalink)

Bu yazıda sizlere Nginx web server kurulu bir sunucu üzerinde wordpress çalıştırdığınız zaman permalink kullanmak isterseniz nasıl bir ayarlama yapmanız gerektiğini anlatacağım.

WordPress kalıcı bağlantı (permalink) nedir?

WordPress frameworkünde girilen yazı, sayfa, kategori ve etiketler gibi içerikler için bir link yapısı mevcuttur. Örneğin bir yazı eklediğiniz zaman permalik ayarı yapılmamış bir wordpresste aşağıdaki gibi link ile yayınladığınız yazınıza erişebilirsiniz. (Bu yazıya erişmek için kullanabileceğiniz link)

https://www.volkanmetin.com/?p=39

Ancak içeriklere kolay erişim ve arama motoru optimizasyonu gibi konular için üstteki bağlantılar aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

https://www.volkanmetin.com/2016/nginx-web-server-icin-wordpress-kalici-baglanti-ayarlari-permalink

Bunu wordpress kontrol panelindeki Ayarlar menüsü altındaki Kalıcı Sayfalar bölümünden ayarlayabilirsiniz.

 

Nginx Ayarları

Web server olarak nginx kullanıyorsanız, sunucu tarafında ayar dosyasında değişiklik yapmanız gerekmektedir. (Ben volkanmetin.com için ayar dosyasını açarak göstereceğim)

sudo nano /etc/nginx/sites-available/volkanmetin.com

* Eğer bir domain kullanmıyorsanız ya da virtual host tanımlaması mevcut değilse, nginx default ayar dosyasını açmalısınız:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Dosyayı açtıktan sonra server_name ile başlayan satırdan sonra aşağıdaki kod bloğunu eklemeniz gerekmektedir:

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

Ekleme yaptıktan sonra dosyanız aşağıdaki gibi görünmeli:

server {
  listen 80;

  root /var/www/volkanmetin.com/public;
  index index.php index.html index.htm;

  server_name volkanmetin.com www.volkanmetin.com;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Düzenlediğiniz dosyayı kaydettikten sonra değişiklik yaparken bir hata yapıp yapmadığımızı test ediyoruz:

sudo nginx -t

Eğer bir hata yoksa, yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için servisi yeniden başlatıyoruz.

sudo service nginx restart

Bu işlemden sonra wordpress kurulu olan adrese girerek kalıcı bağlantıların çalıştığınız görebilirsiniz. Bir hata ile karşılaşırsanız lütfen yorum olarak iletmekten çekinmeyin.